Số 99: Nhiệm kỳ 2016 – 2021 Hệ thống Tòa án khẳng định được vị thế và tín nhiệm với Đảng, Nhà nước và nhân dân

14-03-2021 2:29

Nhiệm kỳ 2016-2021, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Ban cán sự đảng, lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao, hệ thống Tòa án nhân dân đã đoàn kết, cùng nhau phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao; góp phần đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã
hội; giữ vững hòa bình và đẩy mạnh quá trình hội nhập quốc tế của đất nước.

Tin liên quan

Cùng chuyên mục